Etusivu Etusivu
Virallinen selkotunnus

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde

(Tästä voit avata artikkelin pdf-muodossa)

Ihmiset voivat elää
monenlaisissa liitoissa.
Tässä saat tietoa
neljästä eri liitosta
ja siitä, mitä ne tarkoittavat.

Avoliitto

Kuvassa on hymyilevä pariskunta.

Kun kaksi ihmistä asuu yhdessä
ja he ovat enemmän kuin ystäviä,
he ovat avoliitossa.

Avoliitto on kahden ihmisen
sopimus yhdessä elämisestä.
He päättävät itse,
millainen suhde heillä on.

Avoliitto on parin
yksityinen asia.
Avopuolisot tietävät itse:

Vastauksia ei tarvitse kertoa
kenellekään muulle.
Pari päättää itse myös
erosta ja erilleen muutosta
eli avoliiton purkamisesta.

Kihlaus eli kihloihin meno

Monet parit
menevät kihloihin,
kun he haluavat ilmaista,
että he ovat yhdessä
vakituisesti.

Kuvassa pariskunta kilistelee kuohuviinilaseja.

Ennen kihlaus tarkoitti,
että pari aikoo
mennä naimisiin
eli solmia avioliiton.
Avioliiton voi solmia
kuitenkin myös
ilman kihlausta.

Kihlautuminen on
parin yksityinen asia,
eikä siihen tarvita
lupaa keneltäkään.

Kihloissa olevaa paria
sanotaan kihlapariksi.
Kihlapari voi juhlia
kihloihin menemistä
eli pitää kihlajaiset.
Kihlajaisia ei kuitenkaan
ole pakko pitää,
vaan pari voi toimia
kuten itse haluaa.

Monet parit haluavat
vaihtaa sormuksia
kihlauksen merkiksi.

Kuvassa on kaksi ihmistä, joista toinen on polvistunut toisen eteen ja pujottaa sormusta edessään seisovan sormeen.

Sormus laitetaan
yleensä vasemman käden
nimettömään sormeen.
Sormukseen voi
kaiverruttaa kihlatun nimen
ja päivämäärän,
jolloin kihlautuminen tapahtui.

Kihlaus on voimassa
ilman kihlasormuksiakin,
jos pari yhdessä niin sen sopii.

Kihlaus on sopimus,
joka voidaan myös purkaa.
Purkamisen voi tehdä
vain kihlapari itse.

Kukaan ei voi määrätä
purkamaan kihlausta,
sillä myös purkaminen on
kihlaparin yksityinen asia.

Parin ei ole pakko
mennä kihloihin,
vaan he voivat olla yhdessä
myös ilman kihlautumista.

Avioliitto

Mies ja nainen voivat
solmia avioliiton
eli mennä naimisiin
toistensa kanssa.

Kuvassa juhlapukuihin pukeutunut pariskunta pitää toisiaan käsistä ja katsoo toisiaan silmiin. Taustalla näkyy maistraatin virkamies.

Avioliiton solmimista
ja naimisiin menemistä
sanotaan avioitumiseksi.

Avioliiton voi solmia,
jos on täyttänyt 18 vuotta
eikä ole naimisissa tai
rekisteröidyssä parisuhteessa
jonkun toisen kanssa.

Ennen vihkimistä pari käy
seurakunnan kansliassa
tai maistraatissa.
Siellä he pyytävät selvittämään,
ettei avioliiton solmimiselle
ole esteitä.

Avioliitto solmitaan vihkimällä.
Parin voi vihkiä pappi
tai maistraatin virkamies.
Vihkiminen on ilmaista.

Virkamies voi suorittaa
siviilivihkimisen maistraatissa.
Pappi voi vihkiä parin
kirkossa tai hääjuhlassa.
Kun pari vihitään,
molempien pitää olla paikalla.
Myös kahden todistajan
on oltava paikalla.

Naimisiin menemistä voi
juhlia hääjuhlassa.
Nykyisin pari järjestää
ja maksaa sen itse.
Hääjuhlaa ei kuitenkaan ole
pakko järjestää.

Mies ja nainen ovat
tasa-arvoisia avioliitossa.
Kummallakin on samat
oikeudet ja velvollisuudet,
eikä kumpikaan voi
omistaa tai hallita toista.

Avioliiton purkaminen
eli avioero

Joskus voi tulla tilanne,
että avioliitto halutaan
lopettaa eli purkaa.
Avioliiton purkaminen
tarkoittaa avioeroa.

Avioeroa haetaan
kirjallisesti hakemuksella.
Hakemus tehdään
käräjäoikeudelle,
joka myöntää eron.

Kuvassa pariskunnan toinen osapuoli seisoo kädet puuskassa ja toinen on kääntyneenä hänestä pois päin, tehden samalla torjuntaeleen käsillään.

Eroa voi hakea yksin
tai yhdessä puolison kanssa.
Jos eroa hakee yksin,
viranomainen laittaa
eron hakemisesta tiedon
toiselle puolisolle.

Ennen kuin ero alkaa,
on harkinta-aika,
joka kestää puoli vuotta.
Harkinta-aika alkaa
siitä päivästä,
kun erohakemus on
jätetty käräjäoikeuteen.

Harkinta-ajan jälkeen
erohakemus pitää tehdä
uudestaan.
Uusi hakemus pitää tehdä
puolen vuoden kuluessa siitä,
kun harkinta-aika päättyi.
Uuden hakemuksen voi tehdä
kumpi puoliso tahansa.

Jos kumpikaan ei tee
uutta erohakemusta,
avioliitto jatkuu.
Jos uusi hakemus tehdään,
oikeus antaa parille eron.

Joskus puolisot asuvat
erillään jo ennen
erohakemuksen tekemistä.
Jos he ovat olleet erillään
ainakin kaksi vuotta,
harkinta-aikaa ei tarvita.
Silloin oikeus voi
antaa eron heti.

Suomessa kukaan ei voi
estää eron saamista.

Rekisteröity parisuhde

Rekisteröity parisuhde on liitto,
jonka voivat solmia samaa
sukupuolta olevat ihmiset.

Kun parisuhde rekisteröidään,
puolisoista tulee virallinen pari
samalla tavalla kuin aviopari.

Parisuhde rekisteröidään
maistraatissa
ja se on ilmaista.

Kuvassa juhlapukuihin pukeutunut pariskunta pitää toisiaan käsistä ja katsoo toisiaan silmiin. Taustalla näkyy maistraatin virkamies.

Parisuhteen rekisteröinnissä
on samat säännöt kuin
avioliiton solmimisessa.

Pitää olla täysi-ikäinen
eli vähintään 18-vuotias,
eikä saa olla naimisissa
tai rekisteröidyssä parisuhteessa
jonkun toisen kanssa.
Lisäksi maistraatti tutkii,
että rekisteröinnille ei ole esteitä.

Puolisot voivat järjestää
hääjuhlan rekisteröinnin jälkeen.

Samaa sukupuolta olevat ihmiset
eivät voi vielä solmia avioliittoa.
Suomen avioliittolaki muuttuu niin,
että 1.3.2017 alkaen
myös samaa sukupuolta olevat ihmiset
voivat solmia avioliiton.

Rekisteröidyn parisuhteen
purkaminen

Jos puolisot haluavat erota,
se tapahtuu samalla tavalla
kuin avioliitossa.

Parisuhteen purkamista haetaan
kirjallisesti hakemuksella.
Hakemus tehdään käräjäoikeudelle,
joka myöntää eron.

Kuvassa pariskunnan toinen osapuoli seisoo kädet puuskassa ja toinen on kääntyneenä hänestä pois päin, tehden samalla torjuntaeleen käsillään.

Eroa voi hakea yksin
tai yhdessä puolison kanssa.
Jos eroa hakee yksin,
viranomainen laittaa
eron hakemisesta tiedon
toiselle puolisolle.

Ennen kuin ero alkaa,
on harkinta-aika,
joka kestää puoli vuotta.
Harkinta-aika alkaa
siitä päivästä,
kun erohakemus on
jätetty käräjäoikeuteen.
Harkinta-ajan jälkeen
erohakemus pitää tehdä
uudestaan.

Uusi hakemus pitää tehdä
puolen vuoden kuluessa siitä,
kun harkinta-aika päättyi.
Uuden hakemuksen voi tehdä
kumpi puoliso tahansa.

Jos kumpikaan ei tee
uutta erohakemusta,
rekisteröity parisuhde jatkuu.
Jos uusi hakemus tehdään,
oikeus antaa parille eron.

Joskus puolisot asuvat
erillään jo ennen
erohakemuksen tekemistä.
Jos he ovat olleet erillään
ainakin kaksi vuotta,
harkinta-aikaa ei tarvita.
Silloin oikeus voi
antaa eron heti.

Kukaan ei voi estää
puolisoita eroamasta.