Etusivu Etusivu
Virallinen selkotunnus

Mitä tunteet ovat?

(Tästä voit avata artikkelin pdf-muodossa)

Kukaan ei tiedä tarkasti,
mitä tunteet oikein ovat.
Kuitenkin jokainen ihminen
kokee tunteita koko ajan.

Kuvassa on haaveilevan näköinen ihminen.

Tunteet voivat olla miellyttäviä
tai epämiellyttäviä
ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Tunteet tulevat ja menevät.
Joku tunne viipyy kauan,
joku vilahtaa ohi nopeasti.

Joskus tuntuu,
että on monta tunnetta
samaan aikaan
eli tunteet menevät
päällekkäin.

Kuvassa on ylös päin katseensa kohottanut ja kädet levälleen levittänyt ihminen.

Jokainen kokee tunteet
omalla tavallaan
ja jokaisella on oikeus
omiin tunteisiinsa.

Tunteet sijaitsevat
ihmisen koko kehossa.
Siksi osa tunteista
myös näkyy kehossa,
esimerkiksi eleissä
ja asennoissa.

Kun onnistumme,
nostamme peukut ylös.
Kun olemme pettyneitä,
hartiat menevät kasaan
ja pää painuu alas.

Kuvassa on kolmet erilaista tunnetta kuvaavat kasvot.

Tunteet voivat saada aikaan
esimerkiksi sydämen tykytystä,
hikoilua, punastumista
tai vapinaa.

Tunteet näkyvät myös
ilmeissä ja käyttäytymisessä.
Voit nähdä toisen ilmeestä,
miltä hänestä tuntuu.
Tutuin ja selkein ilme on hymy.
Se kertoo ilon tunteesta.

Tunteet tarttuvat
ihmisestä toiseen.
Jos tunnet vaikkapa
iloa tai hyvää mieltä,
toinenkin voi tulla
iloiseksi ja hyvälle tuulelle.

Myös ikävät tunteet
tarttuvat toiseen.
Onkin hyvä tietää,
että voit vaikuttaa
toisen tunteisiin omalla
käyttäytymiselläsi.

Toisiin kannattaa tartuttaa
iloa ja hyvää mieltä.

Tunteiden hallinta

Tunteet ohjaavat sitä,
mitä ihminen tekee
ja miten hän käyttäytyy.

Tunteet ovat aina oikeita,
mutta käytös voi olla
oikeaa tai väärää.
Siksi tunteita on hyvä
oppia hallitsemaan.

Kuvassa on raivoavan näköinen ihminen.

Kun hallitsee esimerkiksi
suuttumuksen tunteen,
voi olla loukkaamatta
toista ihmistä,
vaikka tekisi mieli
sanoa suorat sanat.

On tärkeää tietää,
miltä nyt tuntuu.
Kun osaa antaa
tunteelle nimen,
sitä on helpompi hallita.

Joidenkin ihmisten on
helppo näyttää tunteita
ja antaa niille nimi.
Esimerkiksi:
Kun hymyilen,
olen iloinen.

Joidenkin ihmisten on
taas vaikea tietää tai sanoa,
mitä he nyt tuntevat.

Kuvassa on ihminen, joka tekee edessään käsillään rastin.

Jotkut voivat myös
käyttäytyä huonosti
jonkin tunteen vallassa.
Ihminen voi esimerkiksi
heitellä tavaroita,
mutta hän ei osaa sanoa,
mikä tunne saa hänet
tekemään niin.

Hän ei tiedä,
onko hän hermostunut,
vihainen, jännittynyt
tai jotakin muuta.
Hän tietää vain,
että hän heittelee tavaroita.

Jos hän osaisi sanoa,
miltä hänestä tuntuu,
hänen ei tarvitsisi
purkaa oloaan
tavaroiden heittelyyn.

Kun puhutaan tunteista,
puhutaan usein myös
tunnetaidoista.

Kuvassa on kaksi ihmistä keskustelemassa toistensa kanssa.

Tunnetaidot tarkoittavat sitä,
että ihminen tietää,
miltä hänestä tuntuu
ja osaa ilmaista tunteensa
jollakin sopivalla tavalla.
Myös tunteiden hallinta on
osa tunnetaitoja.

Tunnetaitoja voi harjoitella
turvallisessa ympäristössä,
jossa on luotettavia ihmisiä.
Tällaisia paikkoja
ja ihmisiä ovat esimerkiksi
koti ja oma perhe.

Kaikilla ihmisillä riittää
harjoittelemista tunnetaidoissa!

Tunteet ja käyttäytyminen
vaikuttavat toisiinsa

Kuvassa on ylös päin katseensa kohottanut ja kädet levälleen levittänyt ihminen.

Kaikki tunteet ovat
luvallisia ja sallittuja.
Joskus voi tuntea samaa
tunnetta pitkään.
Silloin puhutaan mielialasta.

Mieliala voi olla
esimerkiksi surullinen,
onnellinen, tyytyväinen
tai huolestunut.
Oman mielialan tietäminen
helpottaa elämistä.

Kuvassa on kasvojaan nyrpistävä ihminen.

Vaikka kaikki tunteet ovat
luvallisia ja sallittuja,
niitä ei voi aina näyttää
sellaisina kuin ne ovat.
Jos tunteita ei hallitse,
ne voivat johtaa tekoihin,
jotka ovat kiellettyjä.

Kaikki teot eivät ole sallittuja,
ja jokainen ihminen on
itse vastuussa teoistaan!

Kun sinulla on paha olo,
pystytkö kertomaan siitä niin,
että sanot: minulla on paha olo?
Vai huudatko tai
riehutko raivoissasi?

Kuvassa on uhkaavan näköinen ihminen ja taustalla tilanteesta pois päin kävelevä ihminen.

Sinun pitää hillitä käytöstäsi,
kun olet vihainen.
Et voi purkaa ärsytystäsi
ihmisiin tai eläimiin,
etkä saa rikkoa tavaroita
tai paikkoja.

Kun olet rakastunut,
et voi pitää kiinni
rakkaastasi koko ajan.

On tilanteita,
joissa sinun pitää
käyttäytyä tietyllä tavalla.

Joskus tunteita pitää
hallita myös siksi,
että se auttaa toimimaan
oikein eri tilanteissa.

Kuvassa seisoo kaksi ihmistä niin, että toisen pää nojaa toisen rintaan.

Esimerkiksi riidassa pitää
osata lopettaa riitely
ja katkaista se tunne,
joka saa sinut riitelemään.
Voit esimerkiksi lähteä
hetkeksi pois riitelystä
tai voit laskea
hitaasti kymmeneen.

Pelottavassa tilanteessa
sinun pitää voittaa pelko,
jotta uskallat toimia rohkeasti.

Jännittävässä tilanteessa
sinun täytyy rentouttaa itsesi,
jotta voit keskittyä muuhun
kuin jännittämiseen.

Voit itse vaikuttaa siihen,
miten ilmaiset tunteitasi
ja kuinka käyttäydyt.

Kuvassa on tuumivan näköinen ihminen.

Tunteiden hallintaa voi
oppia ja opetella.
Voit suunnitella keinoja,
joiden avulla tunteesi
pysyvät hallinnassasi.

Voit vaikuttaa tunteisiin
esimerkiksi liikunnalla.
Vaikkapa kävelylenkki
tai tanssiminen voi
helpottaa hankalia tunteita.

Jotkut saavat apua
musiikin kuuntelusta
tai luonnon katselemisesta.
Toiset pitävät meren
tai järven aaltojen
katselusta ja kuuntelusta.

Kuvassa on kuulokkeet korvillaan makaava ihminen.

Jos et voi tehdä oikeasti
näitä mukavia asioita,
tee niitä ajatuksissasi
eli kuvittele niitä.

Voit myös keksiä itse,
millaisella tekemisellä
voit katkaista huonon tunteen.
Voit ryhtyä siivoamaan
tai mennä suihkuun!

Tärkeintä on tietää,
miten voit vaikuttaa
tunteisiin omalla
toiminnallasi.

Tunteet ja seksuaalisuus

Kuvassa on kaksi ihmistä, joista toinen suutelee toisen kaulaa.

Ei ole olemassa erikseen
seksuaalisia tunteita,
vaan kaikenlaiset tunteet
ovat osa seksuaalisuutta.

Tunteet ohjaavat
ihmisten toimintaa.
Ne syntyvät
erilaisissa tilanteissa
ja tilanne vaikuttaa siihen,
minkä nimen tunne saa.

Esimerkkejä:

Kuvassa on äiti ja pieni lapsi.

Kun äiti ja lapsi ovat
kiintyneet toisiinsa,
sitä sanotaan äidinrakkaudeksi.

Kun kaksi ihmistä pitää
toisistaan ja haluaa olla
toistensa lähellä
ja huolehtia toisesta,
he kiintyvät toisiinsa.
Silloin voidaan puhua
rakkaudesta ja
rakkaussuhteesta.

Kun taas kaksi aikuista on
yhdessä ja läheisiä
ja he tekevät toisilleen
rakkauden tekoja,
voidaan puhua
seksuaalisesta rakkaudesta.