Valikko

Tietoa ammattilaisille

Näitä selkomateriaaleja voi käyttää asiakkaan seksuaaliterveyden edistämisessä. Kuvat ja selkokieli tekevät asiakkaalle asiasta konkreettisemman ja helpommin ymmärrettävän. Selkomateriaalit sisältävät perustietoa seksuaalisuudesta ja käsittelevät siihen liittyviä erilaisia aiheita. Kaikki aiheet ovat tulleet esiin Seteke-projektin aikana seksuaalineuvontatyössä. Sivustolla olevia materiaaleja on kolmea erilaista: kuvia, kuvallisia ohjeita ja selkotekstimateriaalia.

Materiaaleja voi käyttää seksuaaliohjauksessa. Materiaalit ovat hyvä työväline, kun puhutaan seksuaalisuudesta asiakkaan kanssa. Materiaali selkeyttää asiakkaalle aihetta sekä toimii myös ammattilaiselle ”sanoina”, jos omat sanat loppuvat aihetta käsiteltäessä. Osioita voi käyttää yhdessä tai erikseen ja siinä järjestyksessä, kun aihe ja asiakkaan tarve vaatii. Kaikilla tiedon tarve ja kiinnostus tiettyyn aiheeseen on yksilöllinen.

Selkomateriaalia käytetään kehitysvammaisen asiakkaan ymmärryskyvyn ja tarpeen mukaan. Selkomateriaalit auttavat asiakasta jäsentämään seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Seksuaaliohjauksessa aihe siirretään ja yhdistetään asiakkaan omaan elämään. Oikea ja ymmärrettävä tieto seksuaalisuudesta lisää asiakkaan turvallisuuden tunnetta ja oman elämän hallintaa.

Kun puhut seksuaalisuudesta

Kunnioita asiakkaan seksuaalisuutta. Seksuaalisuudesta puhumisen lähtökohtana asiakastyössä on aina luonnollinen ja asiallinen kohtaaminen. Ammattilainen kohtaa asiakkaan arvoneutraalisti eli on neutraali asiakkaan elämäntavan ja seksuaalisuutta koskevan arvomaailman suhteen. Ammattilainen ei siis tuo omaa arvomaailmaa tai käsitystä seksuaalisuudesta asiakaskohtaamiseen.

Käytä selkokieltä. Selitä sanat ja kuvat sekä varmista, että asiakas ymmärtää. Kuuntele asiakasta. Älä oleta asioita, vaan kysy tarkentavia kysymyksiä. Silloin tiedät, mitä asiakas oikeasti tarkoittaa ja teillä on samat sanat asioiden käsittelyyn.

Etene asiakkaan ehdoilla. Tietoa seksuaalisuudesta tulee antaa oikeaan aikaan. Kun asiakas itse aloittaa puhumisen seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, älä sivuuta aihetta, vaan vastaa tähän tarpeeseen. Ole läsnä ja kuuntele. Tarvittaessa pyydä aikalisä ja palaa myöhemmin asiaan. Kun ammattilaisena ennakoit, että jokin asia on ajankohtainen tai asiakkaan kehityksen mukainen, ota se puheeksi. Puheeksi ottaminen on sinun vastuulla, mutta ohjaus etenee asiakkaan ehdoilla.

Anna tietoa pienissä erissä ja kertaa. Pienissä erissä asian käsittely antaa asiakkaalle taukoja, eikä hänen mieli kuormitu liikaa. Seksuaalisuuteen liittyviä asioita kannattaa käsitellä useaan otteeseen ja toistaa. Tämä tukee asiakkaan ymmärtämistä ja tiedon sisäistämistä. Kehitysvammaiselle asiakkaalle annettava seksuaaliohjaus vaatii siis aikaa ja useita käsittelykertoja.

Kun annat seksuaaliohjausta

Ammattilaisena on tärkeää, että huolehdit omasta jaksamisesta. Jokin asiakkaan seksuaalisuuteen liittyvä asia tai tapahtuma voi koskettaa sinua ja saattaa herättää sinussa erilaisia tunteita. Tunnista omat rajasi sekä puhu tarvittaessa asiasta työyhteisön, esimiehen tai ammattiauttajan kanssa. Olet vastuussa myös ammatillisesta tieto- ja taitotasostasi, hanki tarvittaessa lisää tietoa seksuaalisuudesta ja seksuaalisuuden ammatillisesta kohtaamisesta työssä.

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja kaltoinkohtelu

Ammattilaiselle ohjeet uhrin tukemiseen (PDF)
Kuvalliset selko-ohjeet uhrille (PDF)