Valikko

Tietoa selkokielestä

Selkokieli on helpompaa kuin yleiskieli. Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa sisältö, sanasto ja rakenne ovat ymmärrettävämpää ja luettavampaa kuin yleiskielessä.

Selkokielessä käytetään lyhyitä ja yksinkertaisia lauseita sekä mahdollisimman tavallista sanastoa. Selkotekstissä aihetta käsitellään konkreettisella tasolla ja tekstissä selitetään sellaisia sanoja, joita yleiskielisessä tekstissä ei selitetä.

Selkokielinen teksti on kirjoitettu ihmisille, joilla on kielellisiä vaikeuksia, esimerkiksi vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Selkokielen käyttäjiä voivat olla erityisryhmät esimerkiksi kehitysvammaiset, iäkkäät ihmiset ja kielenoppijat. Selkokieli auttaa erityisryhmiä lukemisessa ja tiedon saamisessa. Selkokielen kohderyhmien lisäksi muutkin ihmiset hyötyvät selkokielestä ja se käy kaikille.

Selkokielisen julkaisun tunnistaa virallisesta selkotunnuksesta. Julkaisun kieli, kuvitus ja ulkoasu tulee vastata selkokielen kriteerejä, jotta se saa selkotunnuksen. Selkotunnuksen myöntää Selkokeskus.

Jokaisella ihmisellä on oikeus ymmärrettävään tietoon. Suomen perustuslaki takaa kaikille tasa-arvon ja lain mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan esimerkiksi iän, alkuperän, kielen, vammaisuuden tai terveyden tilan vuoksi. Oikeus tietoon on kansainvälinen ihmisoikeus ja myös yksi kohta seksuaalioikeuksissa:


Virallinen selkotunnus

Oikeus tietoon

Sinulla on oikeus saada tietoa
seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.
Tiedon tulee olla oikeaa ja totta.
Tiedon tulee olla niin selkeää,
että ymmärrät sen.

Jotta tämä oikeus toteutuu, tarvitaan selkokieltä ja selkokielisiä materiaaleja.

Lisää tietoa selkokielestä: http://selkokeskus.fi/