Valikko

Seteke -projekti

Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille –projekti on toteutettu vuosina 2012-2016. Projekti on toiminut Tampereen Kaupunkilähetys ry:n kehitysvammapalveluiden Rongankotikeskuksen alla. Toiminnan on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Projektin tarve ja tavoite

Projektin tavoitteena on ollut kehitysvammaisten seksuaaliterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Seksuaalinen hyvinvointi ja seksuaalioikeudet kuuluvat myös kehitysvammaisille kuten muutkin ihmisoikeudet. Henkilön kehitysvamma aiheuttaa rajoituksia älyllisissä toiminnoissa sekä joustavassa ja sopeutuvassa käyttäytymisessä. Seksuaalisuudessa nämä rajoitukset ilmenevät käsitteellisissä, sosiaalisissa ja käytännöllisissä taidoissa. Monissa neuvontaa ja tukea tarjoavissa julkisissa palveluissa ei ole valmiuksia kohdata tätä erityisryhmää. Palvelu vaatii erilaisia kommunikoinnin apuvälineitä, selkokieltä sekä enemmän aikaa vievää seksuaaliohjausta ja -neuvontaa. Tämän vuoksi kehitysvammainen tarvitsee kohdennettua seksuaaliterveyspalvelua.

Projektin toiminta 2012-2016

Projektin tulokset ja vaikutukset

Projektin tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu eri keinoin. Projekti aikana ulkopuolinen tutkija on tehnyt arviointitutkimuksen. Tutkimuksessa on arvioitu kehitysvammaisille kohdennetun seksuaalineuvonnan ja –kasvatuksen vaikutusta heidän elämään. Lisäksi on arvioitu projektin seksuaalisuuskoulutuksen vaikutusta kehitysvamma-alan työntekijöiden työhön. Kehitysvammaisilta asiakkailta ja kehitysvamma-alan työntekijöiltä on kerätty palautetta toiminnoista koko projektin ajan. Lisäksi projektityöntekijät ovat itsearvioineet projektin toimintoja ja analysoineet niiden vaikutuksia kohderyhmille.

Projektin kohdennettu seksuaalineuvonta ja –kasvatus ovat edistäneet kehitysvammaisten seksuaaliterveyttä ja hyvinvointia. Oikea tieto seksuaalisuudesta on rohkaissut heitä pohtimaan, mitä jokin asia tarkoittaa juuri heille tai miltä se heistä tuntuu ja mitä he ajattelevat siitä. Seksuaalisuudesta on tullut luonnollinen osa heidän elämäänsä niin, että siitä saa puhua ja siitä saa nauttia. Seksuaalineuvonta on lisännyt heidän turvallisuuden tunnettaan ja taitoa huolehtia itsestään. Seksuaalineuvonta on auttanut ja tukenut heitä toimimaan yhteiskunnan seksuaaliterveyspalveluissa ja se myös on auttanut heitä ymmärtämään seksuaalikulttuuria yhteiskunnassamme. Seksuaalineuvonnassa käytetty selkokieli, kuvat ja konkreettiset apuvälineet helpottavat kehitysvammaista asiakasta ymmärtämään asiasisältöä.

Kehitysvamma-alan työntekijöille järjestetyn koulutuksen myötä työntekijöiden asenne asiakkaan seksuaalisuuteen on muuttunut avoimemmaksi ja avarammaksi. Seksuaalisuus nähdään yhdyntäkeskeistä seksiä laajemmin ja asiakkaan seksuaalisuuden huomioiminen on tärkeä ja luonnollinen asia perustyössä. Työntekijät ovat tiedostaneet antamansa seksuaaliohjauksen ja varsinaisen seksuaalineuvonnan eron. Koulutuksessa saatu tieto ja taito ovat lisänneet työntekijöiden kykyä antaa perustietoa seksuaalisuudesta. Mutta silti projektin antama yksilöllinen tuki ja konsultaatio ovat tarpeen asiakastilanteissa toimimiseen.

Kun kehitysvammaiset ovat saaneet heille kohdistettua seksuaalineuvontaa, puhuvat he keskenään seksuaalisuudesta vapautuneemmin samoilla käsitteillä ja sanoilla. Sama näkyy työntekijöiden keskuudessa koulutuksen myötä. Myös kehitysvammaisten ja työntekijöiden vuoropuhelu seksuaalisuudesta on lisääntynyt. Lisäksi projektissa tuotetut selkomateriaalit seksuaalisuudesta tukevat kehitysvammaisen oikeutta saada oikeaa ja ymmärrettävää tietoa seksuaalisuudesta. Selkomateriaali toimii turvallisena työvälineenä kehitysvamma-alan työntekijöille, kun he antavat asiakkaalle seksuaaliohjausta.

Projektissa on siis kokeiltu ja luotu toimintamalli seksuaaliterveyden erityispalvelusta, jossa yhdistyy kehitysvammaisille kohdennettu seksuaalineuvonta, kehitysvammaisten kanssa työskentelevien koulutus ja konsultaatio sekä selkomateriaalien käyttö. Kehitysvammaisten neuvonta ja työntekijöiden koulutus ja konsultaatio tällaisena avopalveluna vähentää ja ennaltaehkäisee kalliimpaa kuntoutus- ja terapiapalvelun tarvetta.

Projekti on tehnyt tuotoksena tämän sivuston ja sivustolla olevat selkomateriaalit seksuaalisuudesta.